Daftar Mantan Pimpinan

MANTAN KETUA PENGADILAN

Foto Ketua Pak Roni

Roni Fahmi, S.Ag, M.A.
Ketua (2019 - 2021)

Foto Ketua Pak Riduan

Riduan, S.H.I.
Ketua (2021- 2022)

MANTAN WAKIL KETUA PENGADILAN

foto pak ketua                Foto WAKA           Foto Ketua Pak Riduan

         Roni Fahmi, S.Ag., M.A.   
         Wakil Ketua (2018 - 2019)

                Hj. Susilawati, S.E.I.
             Wakil Ketua (2019 - 2020)
                 Riduan, S.H.I.
        Wakil Ketua (2020 - 2021)
            Foto Wakil Pak Faroby                                                                                                             

  Achmad Faroby, S.H.I.,M.H.I.   
     Wakil Ketua (2021 - 2022) 

                               

WhatsApp-Button WhatsApp-Button WhatsApp-Button WhatsApp-Button